Takmičenja i priznanja

Moje recenzije

Kao fotograf koji konstanto teži napretku i povećanju kvaliteta svog rada, od prošle godine sam započeo trend učešća na medjunarodnim takmičenjima fotografa
2019
MEMBER OF WPE INTERNATIONAL PHOTOGRAPHERS COMMUNITY SILVER AWARD